Μεμβράνες γραφικών

Πρόσθια πάνελ επικάλυψης, για οποιοδήποτε τύπο συσκευής & με ποικιλία σχεδιασμών!

Στις υπηρεσίες μας στην SKOUPAS συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή πρόσθιων πάνελ επικάλυψης (overlay facial panel) με μεμβράνες γραφικών στοιχείων για ηλεκτρονικές συσκευές, που χρησιμεύουν ως το «μεσάζον σύστημα» για την ασφαλή διεπαφή και αλληλεπίδραση του χρήστη με το εκάστοτε μηχάνημα. 

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές όπως: οικιακές συσκευές, βιομηχανικός εξοπλισμός, ιατρικές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Αυτά τα πάνελ παρέχουν ένα οπτικό και απτικό μέσο στους χρήστες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών της συσκευής.